kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksella saadaan helpotusta arjen toimintoihin. Vammasta tai sairaudesta johtuen, joidenkin henkilöiden voi olla vaikea tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta. Ohjauksen tarkoituksena on helpottaa puhevammaisen henkilön kommunikointia, sekä luoda puhevammaiselle henkilölle tasapuolinen mahdollisuus osallistua keskusteluihin ja tulla kuulluksi kaikissa hänen toimintaympäristöissään.

Ohjauksen aikana tutustutaan asiakkaaseen sekä hänen toimintaympäristöönsä. Ohjauksissa harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, hyödyntäen asiakkaan vahvuuksia, sekä käyttämällä erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä. Kommunikaatio-ohjausta haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta ja hakemukseen tarvitaan puheterapeutin tai lääkärin lausunto.