lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tavoitteellista asiakkaan auttamista tulemaan tietoiseksi siitä, mitä muutoksia hän etsii ja mihin hän voi itse vaikuttaa. Terapiassa pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa. Tapaamisia on 1- 25 kertaa asiakkaan tilauksen mukaan.